Skip to content

Algemene Leden Vergadering winter 23 

Wat konden we het ons allemaal nog goed herinneren. Het gigantische enthousiasme tijdens de opstart ALV in mei 2023 waarna we als een speer van start konden gaan met onze boerderij. Toch was dat alweer een half jaar geleden en diende zich inmiddels de volgende ALV aan. Opnieuw was de plaats van handeling theater de Klif in Oosterhout. Zo’n 110 mede eigenaren verzamelden zich voor wederom een memorabele avond vol enthousiasme. 

De vergadering begon met een inleidng door scheidend voorzitter Ingrid Kervliet. Ook stipte Ingrid de functieverandering van communicatie bestuurslid Hans-Peter aan en dat was een mooie aanleiding om de gloednieuwe HBL winterfilm (Film nr. 3) te laten zien. Het applaus sprak boekdelen. Heb je de film gemist? Hier kun je hem alsnog even zien!

Hierna was het woord aan de boeren. Maarten ging in op het afgelopen half jaar en de manier waarop het zaaien, het oogsten en de uitgifte vorm hebben gekregen. Goed verhaal en dat gold ook voor Leonie die juist inging op de plannen voor komend jaar (aan de hand van het teeltplan en de inrichtingsschets). Wat staat er een hoop te gebeuren en wat lijkt het allemaal mooi te gaan worden. 

Daarna was het de beurt aan onze controller/penningmeester Vincent om de begroting toe te lichten. Zowel de exploitatiebegroting als de investeringsbegroting. Vanzelfsprekend gaf dat aanleiding tot diverse vragen die overigens zeer helder werden beantwoord door de beide penningmeesters (Vincent en Rob). We kunnen met een gerust gevoel het nieuwe jaar in als het om de financiën gaat, maar we zullen ook moeten blijven werken aan de groei van het aantal mede-eigenaren om alle investeringen en plannen te kunnen verwezenlijken. 

Rob nam ons vervolgens kort mee in de laatste puntjes die door een commissie op de i zijn gezet waar het gaat om het huishoudelijk reglement. Over dit reglement, en ook over de begroting en het jaarplan, werd vervolgens gestemd. Fijn om te merken dat ook deze keer de rode stemkaarten niet werden gebruikt. Tot grote vreugde van het bestuur bleken ook dit jaar de rode stemkaarten overbodig. De stukken werden unaniem aangenomen.

zaal2

 

De avond werd afgesloten met een uitbundig woord van dank van Ingrid. Zij nam ons op zeer inspirerende wijze mee in haar beleving van bijna vier jaar werken aan een Herenboerderij in de omgeving van Nijmegen. Wie Ingrids verhaal gemist heeft of nog eens wil nalezen: klik hier! Ingrid werd door bestuurslid Emile bedankt voor al haar goede werk en kreeg een paar tuinhandschoenen om nu dan ook echt op het land mee te gaan werken. En daarmee was het borreltijd!

afscheid3 (2)