Skip to content

Corrigeren hoeveelheid monden lidmaatschap


Zoals aangekondigd bestaat er in deze laatste maand van 2023 de mogelijkheid om een aanpassing door te geven in de hoeveelheid monden die bij jouw lidmaatschap horen. We willen je echter vragen om dit niet te doen en het een jaartje aan te kijken. Afgelopen half jaar was namelijk allerminst representatief.
 
 
Maar goed, hoe zit het allemaal formeel? In het huishoudelijk reglement (HHR) staan de voorwaarden opgenomen die gelden voor veranderen van het aantal monden en het wisselen van type certificaat. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen die meteen scherp voor ogen heeft.  Het basisprincipe is simpel: bij een eenpersoonscertificaat hoort 1 mond en bij een meerpersoonscertificaat minimaal 2 tot maximaal 5. Dat het meerpersoonscertificaat zwaarder is komt terug in de inleg, maar ook in het feit dat je dan een grotere rol speelt in de exploitatie en daarom twee stemmen krijgt in de ALV.     

Het afgelopen oogstseizoen was overvloedig maar ook maar beperkt representatief. De start was een rollercoaster met snel bestellen en minder grip op de productie en bijvoorbeeld ook nog geen koeling. Het teeltplan voor 2024 probeert veel meer te sturen op welke hoeveelheden oogst er op welk moment beschikbaar zijn en hoe dat dan te verdelen. De koelcel gaat ons in de toekomst ook helpen om de uitgifte te spreiden.   

Even terug naar de spelregels, in het HHR staat dat je het aantal monden kunt wijzigen vóór het vaststellen van jaarplan en begroting. En om van type certificaat te wisselen is een nog strenger regiem van toepassing. Op de afgelopen ALV is gezegd dat we iedereen adviseren om vooralsnog door te boeren op de eerder gekozen manier, maar dat we als bestuur alsnog tot het eind van het jaar de gelegenheid zouden bieden om wensen in te dienen en dat doen we dus.      

Als je daar een beroep op wilt doen en je nog niet eerder om een aanpassing hebt gevraagd, meld je dan via de mail. In onze eerste bestuursvergadering in januari bespreekt het bestuur hoe we enerzijds met de al bekende vragen en anderzijds met nieuwe kwesties om willen gaan, binnen de grenzen van de redelijkheid, billijkheid en transparantie. Zo hopen we als bestuur iedereen zo veel mogelijk van dienst te zijn!