Skip to content

Het proces van uitgifte van groente

In de voorbereiding op mooie oogsten die we voor ogen hebben in 2024 hebben de boeren, de uitgiftecoördinatoren en oogstcoördinatoren eind november met elkaar om tafel gezeten om het proces van oogsten en uitgifte nog beter, in fijne samenwerking en soms ook zonder boeren te laten verlopen.  

Het complexe proces van oogsten en uitgifte is gestart op basis van ervaring bij andere boerderijen. Het is afgelopen jaar al 20 keer goed verlopen, én we komen nog steeds verbeterpuntjes tegen. We geven jullie graag een inkijkje in dit proces.   

De groei en het oogstmoment is afhankelijk van het weer. Sommige groente kan nog even blijven staan, andere moet snel van het land om ‘doorschieten’ te voorkomen. Met courgettes is dat afgelopen jaar opgelost doordat één van onze leden doordeweeks vaker kwam oogsten. Andere groente moet soms in grote aantallen van het land.  
Vaak wordt er al op donderdag en vrijdag voor de uitgifte geoogst. Bijvoorbeeld slasoorten worden op zaterdagochtend vroeg geoogst zodat ze zo vers mogelijk op ons bord komen. Dit is afhankelijk van het weer en hoe de groente er uitziet. Na het oogsten wordt de groente voor uitgifte gewassen.    

Het is soms best een puzzel om de oogst van zaterdagochtend op tijd op de uitgiftetafels te krijgen. Denk aan het organiseren van voldoende helpende handen, het oogsten zelf, het naar de schuur brengen van de kratten, schoonspoelen en alles wegen om te kunnen rekenen. In de zomer is er op zaterdagochtend extra veel te oogsten. Dat komt omdat we onze HBL-koeling pas later in 2024 kunnen aanleggen omdat de krachtstroom nog op zich laat wachten. Alle meewerkende leden en boeren doen hun best de oogst ruim voor 10 uur voor elkaar te krijgen. Soms lukt dat niet helaas.    

Het is wekelijks best een complexe rekensom om uit te rekenen wie wat mee naar huis krijgt. Zeker omdat we de groente zo eerlijk mogelijk willen verdelen over alle huishoudens en monden. Na de oogst maken de oogstcoördinator of de boer en de uitgiftecoördinator deze som, en de uitkomst wordt op het bord geschreven. Soms is die rekensom heel simpel, kun je groente goed afwegen en het totale aantal grammen verdelen per mond. Er wordt nu ook toegewerkt naar standaard gewicht van een bepaalde groente per mond. Soms is er veel variatie in grootte van de groente, zodat stuksgroente van klein-middel-groot verdeeld kunnen worden over onze verschillende huishoudens.  
En soms is er veel sla te oogsten. Als dat allemaal grote kroppen zijn, is dat voor de 1 persoonshuishoudens soms wat veel en voelt het voor de 3 persoonshuishoudens soms wat weinig. Splitsen zou je zeggen: maar groente delen op de boerderij mag niet in verband met voedsel en warenwetgeving. Soms kan de oplossing worden gevonden in variatie. Zijn er bijvoorbeeld maar 120 venkels te oogsten, (niet genoeg voor alle huishoudens ), dan wordt er wel eens voor gekozen om de eenpersoonsleden de grote sla mee te geven en de grotere gezinnen een sla en venkel.     

Kortom, op de achtergrond wordt er flink gepuzzeld om gedurende het seizoen steeds een mooie uitgifte te realiseren. Honder procent eerlijk groente verdelen is een illusie. Er wordt door onze boeren, oogst- en uitgifteteam gestreefd om dit zo fair mogelijk te doen. Chapeau voor hoe dit tot nu toe al gelukt is!

716A0061 - kopie